Tietoa tervasta

Olemme valmistaneet aitoa hautatervaa jo vuodesta 1983.  Ajan saatossa eri työvaiheita on koneistettu mahdollisimman pitkälle siten, etteivät koneet vaikuta kuitenkaan huonontavasti tervan laatuun. Silti käsityötä jää vielä paljon.

Suurimpana käyttökohteena on ollut maamme paanukattoiset kirkot, joita on ympäri Suomen.

Hankimme tervaskannot pääasiassa metsähallituksen mailta, avohakkuu aukeilta. Otamme vain sellaiset kannot, jotka ovat sammalpeitteiset. harmaantuneet  korkea kannot jäävät metsään.

Hautaterva sopii laitureiden luonnon mukaiseen suojaukseen. Terva soveltuu myös puuveneiden ja laivojen suojaukseen – jopa autojen alustoihin on käytetty tervaa.

eng_lippu In english:

We have been manufacturing real pit tar since 1983. During that time, we have aimed to automate our production as far as possible, without affecting the quality of the tar. There is still much handwork involved to be done, before the finished product.

We gather our pitchy stumps from the woods managed by Metsähallitus. We only accept moss-covered stumps in our production, while leaving the higher old gray stumps in place.

Pit tar is good for protecting in example wooden piers in natural way. Tar is also suited for protecting wooden row boats and bigger ships.